ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’ Αρείω Πάγω

logo png

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας!

Ο Δικηγόρος Στέργιος Α. Διαμαντής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ρουμανία) ασκώντας μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία. Ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, σε θέματα αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα, στις αγοραπωλησίες ακινήτων, διαζύγια, επιμέλεια και διατροφή τέκνων, Κληρονομικό Δίκαιο, συμβάσεις, μισθώσεις ακινήτων κ.τ.λ., στο Ποινικό Δίκαιο, στο Δίκαιο του Κτηματολογίου και σε όλα τα συναφή νομικά αντικείμενα.Τομείς Ειδίκευσης

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως μισθώσεις (κατοικιών, επαγγελματικών χώρων κ.ά.) και όλη τη διαδικασία που απαιτείται, όπως η διαπραγμάτευση σχετικά με το μίσθωμα, η σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου, καθώς και θέματα που τυχόν προκύψουν από τη μίσθωση, όπως η αποζημίωση για φθορές στο μίσθιο ακίνητο, πρόωρη λύση μίσθωσης, διαταγή απόδοσης μισθίου (έξωση), διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα.

Επίσης, αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβάσεις, αστικές, εμπορικές, επαγγελματικές, συμβάσεις δανείου, συμβάσεις έργου και εργολαβίας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις με το Δημόσιο και τη διαδικασία διεκδίκησης απαιτήσεων από οποιαδήποτε σύμβαση.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, όπως αποδοχή κληρονομιάς, διεκπεραιώνοντας όλη την απαιτούμενη διαδικασία από την κατάθεση της δήλωσης φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής και τη μεταγραφή αυτής, αποποίηση κληρονομιάς, την έκδοση πιστοποιητικών κληρονομίας από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση κληρονομητηρίου, το οποίο συνιστά τον καλύτερο τρόπο κατοχύρωσης του κληρονομικού δικαιώματος. Επίσης, την διεκδίκηση των κληρονομικών δικαιωμάτων σας έναντι των συγκληρονόμων σας και έναντι παντός τρίτου, καθώς και κάθε υπόθεση προσβολής του κληρονομικού δικαιώματός σας.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με πολυετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ομογενών στην Ελλάδα, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως νομικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου, όπως αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, έκδοση αδειών γάμου, κ.ά.), κληρονομικού δικαίου (αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση πιστοποιητικών κληρονομίας, κ.ά.), φορολογικού δικαίου (έκδοση Α.Φ.Μ., έκδοση κλειδαρίθμου, δήλωση μεταβολής στοιχείων προσωπικής κατάστασης, κ.ά.), αγοραπωλησίες και κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με υποθέσεις ομογενών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των υποθέσεων των κατοίκων εξωτερικού στη χώρα μας διενεργούνται με πληρεξούσιο από τον πελάτη μας, το οποίο μας επιτρέπει να τον εκπροσωπούμε χωρίς να απαιτείται μετάβασή του στην Ελλάδα.

Αναλαμβάνουμε επίσης την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα συνταξιοδότησης και διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξής σας (σύνταξη γήρατος, σύνταξη χηρείας κ.ά.) όλων των συνταξιοδοτικών φορέων στην Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εμπειρία ετών στο χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και ευαισθησία πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις που προκύπτουν από τη διάσταση μεταξύ των συζύγων, όπως διαζύγια, καθορισμός διατροφής τέκνων και συζύγου κατά τη διάσταση και μετά την έκδοση του διαζυγίου, καθορισμός του τρόπου και των όρων επικοινωνίας γονέα με τέκνο, επιμέλεια ανήλικων τέκνων, υιοθεσίες, ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης, ενδοοικογενειακή βία, ζητήματα που αφορούν κληρονομικά και περιουσιακά δικαιώματα των συζύγων.

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ –
ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της εν γένει διακίνησης γεννητικού υλικού, τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ομόλογη ή ετερόλογη), τον τρόπο λειτουργίας μονάδων και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα παρένθετης μητρότητας, τη διεκπεραίωση της προβλεπόμενης εκ του νόμου νομικής διαδικασίας με συνέπεια και υπευθυνότητα, την ενημέρωση σχετικά με την κάλυψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των δαπανών εφαρμογής των ανωτέρω μεθόδων, την επίδραση της ετερόλογης γονιμοποίησης στις σχέσεις των συζύγων μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και τη μεταθανάτια γονιμοποίηση.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με αρωγό την πολυετή ενασχόλησή μας με τον τομέα του ποινικού δικαίου και την συνακόλουθη εμπειρία αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις και τη νομική εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας δυναμική υπεράσπιση σε κάθε έγκλημα (πταίσμα, πλημμέλημα, κακούργημα) που τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα και τους ειδικούς ποινικούς νόμους (εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, εγκλήματα κατά της τιμής, εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, χρέη προς το Δημόσιο, έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, λαθρεμπορία, χρηματιστηριακές απάτες, απάτες οικονομικού περιεχομένου, δωροδοκία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, εγκλήματα του Νόμου περί Ναρκωτικών, του Νόμου περί Όπλων, του Νόμου περί Αλλοδαπών, κ.ά.). Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υπεράσπιση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προδικασία, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, κύρια διαδικασία επ’ ακροατηρίω) ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ως πολιτική αγωγή κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου για αδικήματα που τελέστηκαν εις βάρος τους, την σύνταξη μηνύσεων και όλων των σχετικών δικογράφων και την εκπροσώπησή τους ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για λογαριασμό τους λόγω της βλάβης που υπέστησαν από τη διάπραξη εις βάρος τους ποινικού αδικήματος.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα υποθέσεις που σχετίζονται με αυτοκινητικές διαφορές, δηλαδή διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που προήλθαν από τη λειτουργία του αυτοκινήτου μεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους, καθώς και εκείνων που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν αποζημίωση ή των διαδόχων τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισμένων ή των διαδόχων τους. Συγκεκριμένα, το δικηγορικό γραφείο μας συνδράμει σε τροχαία ατυχήματα από την πρώτη κιόλας στιγμή ώστε να καθοδηγήσει τους εμπλεκόμενους σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Αναλαμβάνει επίσης να διεκδικήσει, εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες, την ηθική βλάβη, τις σωματικές βλάβες ή και το θάνατο που προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα. Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η απόδοση δίκαιης αποζημίωσης στο ζημιωθέντα οδηγό, στους παθόντες ή στους συγγενείς τους. Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση ή την πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων ώστε να αποδοθεί η υπαιτιότητα. Στην περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα επιφέρει τη σωματική βλάβη και τη βλάβη της υγείας, το δικηγορικό γραφείο μας προσφέρει εξειδίκευση σε θέματα αμέλειας.

Συνεργαζόμαστε με γραφεία ειδικών πραγματογνωμόνων για την ορθή διάγνωση των τροχαίων συμβάντων και την σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης προς επίρρωση της αλήθειας και της αποτελεσματικής διεκδίκησης χρηματικής αποζημίωσης των πελατών μας από τροχαία ατυχήματα.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με πολυετή εμπειρία στο δίκαιο των ακινήτων πραγματοποιούμε ενδελεχή και αποτελεσματική έρευνα της περιουσιακής κατάστασής σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που απαιτείται για την καταχώριση ακινήτων σας και δικαιωμάτων σας επ’ αυτών με την υποβολή πρώτων εγγραφών, τη διόρθωση της υπάρχουσας καταχώρισης και τον έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών στους κτηματολογικούς πίνακες.

Επίσης αναλαμβάνουμε περιπτώσεις ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και όλη την απαιτούμενη διαδικασία, δικαστική ή εξωδικαστική ώστε να προστατευθεί η περιουσία σας, καθώς αν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν προβούν στην απαραίτητη σχετική δήλωση ιδιοκτησίας προς το Εθνικό Κτηματολόγιο μέσα σε ορισμένη προθεσμία, τα μη δηλωθέντα ακίνητα περνούν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΞΟΧΙΚΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΞΟΧΙΚΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Είμαστε στην διάθεσή σας για την σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης σχετικά με την οικονομική απόδοση του ακινήτου σας.

Συνεργαζόμαστε με Τράπεζες του εξωτερικού για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων για την αγορά του ακινήτου σας.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Με εμπειρία ετών στον τομέα των συντάξεων αναλαμβάνουμε την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα συνταξιοδότησης και διεκπεραιώνουμε με συνέπεια τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξής σας (σύνταξη γήρατος, σύνταξη χηρείας, κ.ά.) όλων των συνταξιοδοτικών φορέων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία).

Παρακολουθούμε συνεχώς τα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου (εργατικά θέματα, συνταξιοδοτικό, κ.τ.λ.) και την εξέλιξή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας δραστηριοποιείται στον τομέα του εργατικού δικαίου και παρέχει νομικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο σε υποθέσεις που άπτονται του εργατικού δικαίου, όπως οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, απόλυση, αποζημίωση υπαλλήλου, προσωρινή διαταγή, ασφαλιστικά μέτρα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα την συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εμπορικού και εταιρικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών. Συγκεκριμένα, το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει την ίδρυση κάθε μορφής εταιριών και σωματείων και τη νομική υποστήριξη ήδη λειτουργούντων, μετατροπές εταιριών, διαδικασία ένταξης στο άρθρο 99, προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης εταίρων, προστασία δικαιωμάτων εταίρου, προστασία από παράνομες ενέργειες διοίκησης, αποζημίωση κατά μελών διοίκησης, δικαστικό διορισμό διοίκησης, λύση και εκκαθάριση εταιριών, την απόκτηση σήματος (κατάθεση και καταχώριση), τη διαγραφή σήματος που αποκτήθηκε παράνομα από ανταγωνιστή, τη δικαστική προστασία σημάτων, την κατάρτιση συμβάσεων σχετικά με δικαιώματα επί σημάτων, την προστασία από παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σε σχέση με σήματα, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του Δημοσίου Δικαίου, όπως η εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με την επίλυση κάθε είδους διαφοράς σε διοικητικό και δικαστηριακό επίπεδο ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον διοικητικών αρχών για επιβολή προστίμων και διοικητικών ποινών, πάσης φύσεως διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία και διαφορές φορολογικού περιεχομένου, διαφορές που άπτονται του Πολεοδομικού Δικαίου και του Δικαίου Περιβάλλοντος. Αναλαμβάνουμε επίσης θέματα απαλλοτριώσεων, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης και κάθε είδους παράλειψη οργάνου, αρχής ή προσώπου της διοικητικής ή εκτελεστικής εξουσίας.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν ζητήματα του Δικαίου Αλλοδαπών, όπως νομιμοποίηση αλλοδαπών,

έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, έκδοση άδειας διαμονής για σύζυγο έλληνα πολίτη, έκδοση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, έκδοση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, έκδοση άδειας διαμονής για αόριστης διάρκειας και επί μακρόν διαμένοντος, έκδοση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων και σε επενδυτές στην Ελλάδα με βάση τους Ν. 4146/2013 και Ν. 4251/2014), έκδοση άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους, έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, διεκπεραιώνοντας όλη την απαιτούμενη διαδικασία.

Επίσης αναλαμβάνουμε τη διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπού για εργασία ή τουρισμό, θεώρηση αδειών διαμονής, δικαστική προστασία αλλοδαπών (δικαστική και διοικητική απέλαση αλλοδαπού, παράνομη είσοδος στη χώρα, κατάθεση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων κατά της προσωρινής κρατήσεως αλλοδαπών). Σας στηρίζουμε στην έκδοση VISA σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμείτε την έκδοσή της.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το δικηγορικό γραφείο μας με τους συνεργάτες του αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου από την αγγλική, γερμανική, ρωσική, σερβική, ρουμανική και τούρκικη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και αντίστροφα από την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω γλώσσες. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μετάφραση ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας (Lower, Proficiency, κ.ά.) οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης (Cambridge, Michigan, Goethe, κ.ά.), μετάφραση δημοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, κ.ά.), συμβολαιογραφικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες), εταιρικά έγγραφα (καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ., κ.ά.), νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα κ.ά. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου, δημόσιου ή ιδιωτικού από εμάς ή από δημόσιο φορέα και την επικύρωση με την σφραγίδα της Χάγης.
Συχνές Ερωτήσεις


1. Τι διαφορά έχει η αγωγή από τη μήνυση;
Με την αγωγή απευθύνεστε στα πολιτικά Δικαστήρια και διεκδικείτε παντός είδους δικαιώματα και αξιώσεις σας έναντι τρίτων, είτε χρηματικού περιεχομένου (π.χ. αξιώσεις από σύμβαση δανείου, αξιώσεις από σχέση μίσθωσης, αξιώσεις διατροφής ανηλίκου), είτε μη χρηματικού περιεχομένου (π.χ. καθορισμός επιμέλειας ανηλίκου, κληρονομικά δικαιώματα). Με τη μήνυση ζητάτε την τιμωρία του μηνυομένου για αδικήματα που τέλεσε εις βάρος σας και το σκοπούμενο αποτέλεσμα δεν είναι η αποζημίωσή σας ή η καθ’ οιονδήποτε αστική αποκατάστασή σας, αλλά η καταδίκη του δράστη σε ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική ποινή ή πρόστιμο.  

2. Πού μπορώ να καταθέσω μήνυση;
Μήνυση μπορείτε να καταθέσετε είτε ενώπιον Αστυνομικού Τμήματος είτε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.